Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 2/10

w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych.

Zarządzenie Nr 2/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 12 stycznia 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 regulaminu przyznawania stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Dęblin, będącego załącznikiem do Uchwały Nr
XXXI/201/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 19 sierpnia 2008 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do spraw stypendiów sportowych przyznawanych na rok 2010, w następującym składzie:

1. Czesław Matysek - przewodnicząca Komisji,
2. Barbara Sołtys - sekretarz Komisji,
3. Ryszard Zarówny - członek Komisji,
4. Waldemar Chochowski - członek Komisji,
5. Sławomir Ojrzyński - członek Komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 17.02.2010 r., godz. 11.50
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 17.02.2010 r., godz. 11.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.02.2010 r., godz. 11.50AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1211 razy.