Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 8/10

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych
lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Zarządzenie Nr 8/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 2 marca 2010r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Pani Alicji Sobieraj zam. ul. Niepodległości 39 08-530 Dęblin zarządzam, co następuje:

§ 1

Na wnioski osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona - udziela się 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2010r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

§ 2

Wykaz osób, którym udziela się bonifikaty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 04.03.2010 r., godz. 12.30
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 04.03.2010 r., godz. 12.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.03.2010 r., godz. 12.30AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1246 razy.