Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 6/10

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 6/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 16 lutego 2010 roku


Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, Burmistrz Miasta Dęblin postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzani plany finansowe budżetu Miasta Dęblin na 20 1 0 rok zgodnie z załącznikami nr 1 - 4.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 05.03.2010 r., godz. 08.18
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 05.03.2010 r., godz. 08.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2010 r., godz. 08.18AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1265 razy.