Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 13/10

w sprawie powołania imiennego składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: specjalista do spraw lokalowych w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym.

Zarządzenie Nr 13/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 15 marca 2010 r.


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 11 ust. 1 i art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zmianami) oraz ust. 2.1. regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Dęblin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 23/2009 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 31 marca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko do spraw lokalowych w składzie:
1) Przewodniczący Komisji - Marek Basaj - Sekretarz Miasta;
2) Członek Komisji - Krzysztof Kuropatwa - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym;
3) Członek Komisji - Katarzyna Rybicka - inspektor ds. kadrowych.

§ 2

Komisja będzie wykonywała swoje czynności zgodnie z „Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Dęblin".

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 17.03.2010 r., godz. 09.00
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 17.03.2010 r., godz. 09.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.03.2010 r., godz. 09.00AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1159 razy.