Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 15/10

w sprawie powołania imiennego składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Agnieszki Ostrach - referenta do spraw obsługi Rady Miasta.

Zarządzenie Nr 15/10
Burmistrz Miasta Dęblin
z dnia 18 marca 2010 r.


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, póz. 1458, ze zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 Zarządzenia Nr 44/09 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta w Dęblinie, zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Agnieszki Ostrach - zatrudnionej na stanowisku referenta do spraw obsługi Rady Miasta powołuję Komisję Egzaminacyjną w składzie:
1) Przewodniczący Komisji - Marek Basaj - Sekretarz Miasta,
2) Członek Komisji - Grażyna Maziarek - Zastępca Burmistrza,
3) Członek Komisji - Katarzyna Rybicka - inspektor ds. kadrowych.

§ 2

Komisja będzie wykonywała swoje czynności zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/09 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Dęblin.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 22.03.2010 r., godz. 10.34
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 22.03.2010 r., godz. 10.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.03.2010 r., godz. 10.34AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1111 razy.