Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 10/10

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 10/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 4 marca 2010 r.


Na podstawie art. 249 ust. 1,314 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Nr 6/10 z dnia 16 lutego 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się dochody budżetu na kwotę 37 577 950 zł, załącznik nr l, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się wydatki dla:
1. Urzędu Miasta w wysokości 18210 573 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5 694 000 zł, według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 41 100 zł, według załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:, data: r., godz.
Ostatnia aktualizacja:, data: r., godz.

Strona oglądana: 1159 razy.