Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 19/10

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 19/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 marca 2010 r.


Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 19 z dnia 26 marca 2010 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r. i uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 66 110 zł do kwoty 37 456 219 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 811 zł do kwoty 40 777 598 zł, wg załącznika nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 67 921 zł do kwoty 40 845 519 zł, wg załącznika nr 2.

4. Dochody po zmianach wynoszą 37 456 219 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 40 845 519 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 15.04.2010 r., godz. 12.34
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 15.04.2010 r., godz. 12.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.04.2010 r., godz. 12.34AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1602 razy.