Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

Dęblin, dnia 16.04.2010 r.
O G Ł O S Z E N I E


Informuję, że z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz.1664).

Przepisy te spowodowały likwidację powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, środki budżetów gmin przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a więc m.in. na przedsięwzięcia związane z ochroną wód, ochroną powierzchni ziemi, ochroną powietrza, gospodarką odpadami, ochroną przyrody, edukację ekologiczną i inne. Jednakże po zmianie ustawy o finansach publicznych gmina nie będzie mogła z budżetu ponosić wydatków na rzecz osób fizycznych. Dotyczy to w szczególności udzielania dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest dla osób fizycznych.

Mając na względzie zmianę przepisów prawa, a tym samym niemożność w obecnym stanie finansowania przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska, prowadzonych przez osoby fizyczne, Miasto Dęblin podobnie jak inne jednostki samorządowe jest zmuszone do odstąpienia od finansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych z budynków należących do osób fizycznych położonych na terenie Miasta Dęblin. W przypadku zmiany przepisów umożliwiających finansowanie usunięcia azbestu z prywatnych posesji, realizacja zadań w tym zakresie zostanie podjęta.

Burmistrz Miasta Dęblin
Stanisław Włodarczyk

-----------------
Sp. MD. (081) 880-18-48


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 22.04.2010 r., godz. 06.24
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 22.04.2010 r., godz. 06.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.04.2010 r., godz. 06.24AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2335 razy.