Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 27/10

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 27/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 kwietnia 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 49c ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 47, poz. 544 ze zmianami), w związku z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. z 2010 r., Nr 66, poz. 426), zarządza się, co następuje:

§ 1

Upoważniam pracowników Urzędu Miasta Dęblin Panią Alinę Pyrę - inspektora ds. dowodów osobistych oraz Panią Grażynę Ochal - inspektora ds. ewidencji ludności, do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 19.05.2010 r., godz. 08.22
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 19.05.2010 r., godz. 08.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2010 r., godz. 08.22AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1291 razy.