Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 28/10

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 28/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 kwietnia 2010 r.


Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 24 z dnia 13 kwietnia 2010 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/10 z dnia 31 marca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10 000 zł do kwoty 37 466 219 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 77 401 zł do kwoty 40 768 118 zł, wg załącznika nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 87 401 zł do kwoty 40 855 519 zł, wg załącznika nr 2.

4. Dochody po zmianach wynoszą 37 466 219 zł.
Wydatki po zmianach wynoszą 40 855 519 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 19.05.2010 r., godz. 08.30
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 19.05.2010 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2010 r., godz. 08.30AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1607 razy.