Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzanie Nr 31/10

w sprawie zatwierdzenie regulaminu przeprowadzenia przetargu na oddawanie w najem wolnych lokali lub zwalnianych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Dęblin.

Zarządzanie Nr 31/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 13 maja 2010 r.


Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz zgodnie z § 1 ust.2 Uchwały Nr. XXIII/149/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Dęblin. Zarządzam

§ 1

1. Zatwierdzani regulamin prowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddawanie w najem wolnych lokali lub zwalnianych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Dęblin.

2. Treść regulaminu stanowi załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 19.05.2010 r., godz. 13.06
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 19.05.2010 r., godz. 13.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2010 r., godz. 13.06AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1110 razy.