Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 32/10

w sprawie ogłoszenia przetargu na oddawanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

Zarządzenie Nr 32/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 19 maja 2010 r.


Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz zgodnie z § 1 ust.2 Uchwały Nr. XXIII/149/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2008 r w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Dęblin.
zarządzam

§ 1

1. Przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem następującego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin :
-lokal o pow. 126,50m2 położony w pawilonie handlowym os. Wiślana w Dęblinie.

2. Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie:
- Basaj Marek - Przewodniczący komisji.
- Kuropatwa Krzysztof - Sekretarz komisji.
- Jerszow Danuta - Członek komisji.
- Paczek Mirosław - Członek komisji.

3. Sekretarz Komisji zobowiązany jest do sporządzenia protokółu z wyboru oferty.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 19.05.2010 r., godz. 13.00
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 19.05.2010 r., godz. 13.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2010 r., godz. 13.00AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1194 razy.