Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr LXVI/397/2010

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Uchwała Nr LXVI/397/2010
Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLB 580-3/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r., umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nr 09/09 UDA-RPLU.04.01.00-06-033/09-00-0231 z dnia 31 maja 2010 r., aneksu nr 1 z dnia 16 czerwca 2010 r. do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nr 01/09-UDA-RPLU.05.02.00-06-051/09-00-0130 z dnia 1 marca 2010 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 58 z dnia 21 czerwca 2010 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 56 z dnia 17 czerwca 2010 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/10 z dnia 31 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIV/384/2010 z dnia 27 maja 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 36/10 z dnia 31 maja 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 103 749 zł do kwoty 41 136 963 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 719 334 zł do kwoty 42 856 297 zł, wg załącznika nr 1.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 838 654 zł do kwoty 41 122 058 zł, wg załącznika nr 2.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 454 239 zł do kwoty 45 576 297 zł, wg załącznika nr 2.

5. Dochody po zmianach wynoszą 42 856 297 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 45 576 297 zł.

§ 2

Załączniki nr: 4, 5, 6, 7, 8 i 9 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 30.06.2010 r., godz. 12.21
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 30.06.2010 r., godz. 12.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.06.2010 r., godz. 12.21AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1491 razy.