Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 46/10

w sprawie skierowania do opinii i uzgodnień projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zarządzenie Nr 46/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 czerwca 2010.


Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ,w związku z art. 7 ust. 12 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami ) – zarządzam co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z przedstawionym projektem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko kieruję projekt w/w planu do opiniowania i uzgodnień.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 01.07.2010 r., godz. 11.14
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 01.07.2010 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.07.2010 r., godz. 11.14AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1145 razy.