Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 55/10

Zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najpiękniejszy dębliński budynek"

Zarządzenie Nr 55/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 5 lipca 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Konkursu - „Najpiękniejszy dębliński budynek" stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 68/2007 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 5 września 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) rozdz. I. § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• Budynek mieszkalny, w tym budownictwo wielorodzinne;
• Budynek użyteczności publicznej i obiekty przeznaczone pod działalność gospodarczą."
2) rozdz. II § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Do konkursu można zgłaszać budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i obiekty przeznaczone pod działalność gospodarczą - nowo wybudowane (oddane do użytkowania) lub odrestaurowane w ciągu 5 lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu."

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 13.07.2010 r., godz. 05.43
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 13.07.2010 r., godz. 05.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2010 r., godz. 05.43AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1096 razy.