Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 59/10

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 59/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 12 lipca 2010 r.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, z późn. zm.); zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Czesław Matysek - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
2. Krzysztof Grudzień - starszy wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty,
3. Beata Kursa - zastępca dyrektora szkoły,
4. Ewa Stonio - ekspert z listy ekspertów,
5. Marek Błachnio - ekspert z listy ekspertów,
6. Władysław Sołopa - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

Do egzaminu przystępuje: Pani Danuta Krajewska - nauczyciel - wychowawca świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

§ 2

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 14 lipca 2010 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 14.07.2010 r., godz. 05.39
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 14.07.2010 r., godz. 05.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.07.2010 r., godz. 05.39AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1170 razy.