Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr XLI/251/2009 z dnia 10 marca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana – Żwica w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 sierpnia 2010 r. do 28 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin – pokój nr 117, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej BIP miasta Dęblin: http://bip.um.deblin.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin – na sali ślubów, I piętro, o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Dęblin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2010 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Dęblin lub w formie elektronicznej na adres poczta@um.deblin.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2010 r.

Burmistrz Miasta
/-/ Stanisław Włodarczyk


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 19.08.2010 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 19.08.2010 r., godz. 15.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.08.2010 r., godz. 15.23AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2534 razy.