Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 73/10

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 73/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 sierpnia 2010 roku


Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) zarządzam, co następuje

§ 1

Ustalam dodatkowy wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży i zamiany z zasobu nieruchomości gminy Miasto Dęblin, stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2

1. Wykaz podlega wywieszeniu na urzędowych tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblinie oraz na stronie internetowej m. Dęblin, przez okres 21 dni.

2. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu do publicznej wiadomości w czasopiśmie „Twój Głos"

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 07.41
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 07.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 07.41AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1022 razy.