Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 25/10

w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Zarządzenie Nr 25/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 26 kwietnia 2010 r.


Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, ze zmianami) oraz § 4 wytycznych w sprawie przyznawania dopłat
do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe stanowiących załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/10 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 2 marca 2010 r. zarządzam
co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do spraw dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe w następującym składzie:
1. Czesław Matysek - przedstawiciel Organu Prowadzącego - przewodniczący,

2. Waldemar Chochowski - przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Dęblin,

3. Waldemar Jakubik - przedstawiciel wytypowany przez dyrektorów szkół,

4. Urszula Kostyra - przedstawiciel NSZZ „Solidarność",

5. Władysław Sołopa - Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Dęblinie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 10.36
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 10.36AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1126 razy.