Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 24/10

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2010 roku

Zarządzenie Nr 24/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 19 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) w związku z art. 15 ust. 2a - 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego, w osobach:

1) Przewodniczący komisji: Radosław Gaduła - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego,
2) Członek: Czesław Matysek - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
3) Członek: Magdalena Kłos - Referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu,
4) Członek: Justyna Ochota - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych,
5) Członek: Krzysztof Kuropatwa - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
6) Członek: Jerzy Karwacki - przedstawiciel organizacji pozarządowych.

§ 2

Komisja będzie wykonywała swoje czynności zgodnie z regulaminem postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2010 roku, określonym odrębnym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 10.40
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 10.40AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1082 razy.