Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 36/10

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 36/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 maja 2010 r.


Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 43 z dnia 20 maja 2010 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 48 z dnia 31 maja 2010 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/10 z dnia 31 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIV/384/2010 z dnia 27 maja 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 146 950 zł do kwoty 41 240 712 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 73 500 zł do kwoty 43 740 262 zł, wg załącznika nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 220 450 zł do kwoty 43 960 712 zł, wg załącznika nr 2.

4. Dochody po zmianach wynoszą 41 240 712 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 43 960 712 zł.

§ 2

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 11.36
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 11.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 11.36AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1085 razy.