Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 37a/10

w sprawie powołania lidera gminnego Powszechnego Spisu Rolnego 2010 roku.

Zarządzenie Nr 37a/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 31 maja 2010 roku


Na podstawie art. 6 pkt l i art. 13 ust. 4 ustawy z 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. Nr 126, póz. 1040) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję z dniem l czerwca 2010 r. Panią Annę Banaś na stanowisko lidera gminnego Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. w mieście Dęblin.

2. Zadania lidera gminnego określa szczegółowo Instrukcja organizacyjna do Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. zatwierdzona w maju 2010 r. przez Prezesa GUS, Generalnego Komisarza Spisowego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 11.46
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 11.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 11.46AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1050 razy.