Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 39/10

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 39/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 4 czerwca 2010 r.


Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 72 poz.467) zarządzani, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. powołuje się na obszarze miasta Dęblin 16 obwodowych komisji wyborczych w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Dęblin.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. wyborów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 11.54
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 11.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 11.54AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1162 razy.