Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 42/10

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie miasta Dęblin.

Zarządzenie Nr 42/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 17 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 14 ust. l pkt 3, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2010 roku o powszechnym spisie rolnym 2010 r. ( Dz.U. z 2009r,, Nr 126, póz. 1040) zarządzam co następuje:

§ 1

Tworzy się Gminne Biuro Spisowe (GBS) do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. w następującym składzie:
1. Marek Basaj - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
2. Anna Banaś - Lider gminny
3. Elżbieta Pacholska - Członek

§ 2

Członek Gminnego Biura Spisowego - Pani Elżbieta Pacholska powołana jest w okresie od l do 31 lipca 2010 r.

§ 3

Gminne Biuro Spisowe działa na podstawie "Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010"

§ 4

Siedzibą biura jest Urząd Miasta Dęblin, który zapewnia obsługę finansową - organizacyjną Biura.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 11.59
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 11.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 11.59AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1102 razy.