Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 43/10

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Dęblinie.

Zarządzenie Nr 43/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 24 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Nr 256 z 2004 r., póz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, póz. 373) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Dęblinie w następującym składzie:
1) Grażyna Maziarek - przedstawiciel organu prowadzącego
2) Waldemar Chochowski - przedstawiciel organu prowadzącego
3) Czesław Matysek - przedstawiciel organu prowadzącego
4) Halina Szczygieł - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie
5) Katarzyna Michalczewska - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie
6) Grażyna Sołdat - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 4 w Dęblinie,
7) Artur Kułak - przedstawiciel Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Dęblinie
8) Władysław Sołopa - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

2. Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczam Panią Grażynę Maziarek.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji Konkursowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 12.01
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 12.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 12.01AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1027 razy.