Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 45/10

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 45/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 24 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 18-21 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się skład Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1 900 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w następującym składzie:
1. Grażyna Maziarek - Przewodnicząca Komisji,
2. Radosław Gaduła - członek Komisji,
3. Kinga Barańska - sekretarz Komisji,
4. Joanna Dudkowska - członek Komisji,
która pracuje w oparciu o regulamin pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 12.09
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.09.2010 r., godz. 12.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2010 r., godz. 12.09AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1111 razy.