Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 49/10

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 49/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 czerwca 2010 r


Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 66 z dnia 30 czerwca 2010 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLB 680-5/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LDC/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/10, z dnia 31 marca 2010 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIV/384/2010 z dnia 27 maja 2010 r., zarządzeniem Burmistrza z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVI/397/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 36 032 zł do kwoty 42 892 329 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 29 722 zł do kwoty 45 546 575 zł, wg załącznika nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 65 754 zł do kwoty 45 612 329 zł, wg załącznika nr 2.

4. Dochody po zmianach wynoszą 42 892 329 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 45 612 329 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 07.13
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 07.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2010 r., godz. 07.13AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1157 razy.