Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 52/10

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia na terenie miasta Dęblin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 52/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 72 poz. 847, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z pisemnym zrzeczeniem się członkostwa przez Panią Jolantę Falkiewicz oraz Pana Jarosława Sołeckiego odwołuje się w/w osoby ze składów obwodowych komisji wyborczych odpowiednio nr 1 i nr 5.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. wyborów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 07.30
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 07.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2010 r., godz. 07.30AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: SQLSTATE[HY000]: General error: 1615 Prepared statement needs to be re-prepared