Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 54/10

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki MERCEDES-BENZ MB 100B D.

Zarządzenie Nr 54/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 5 lipca 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), oraz § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 53/10 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki MERCEDES-BENZ MB 100B D, Burmistrz Miasta Dęblin, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 30 lipca 2010 r., o godz. 12.00 publicznego przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki MERCEDES-BENZ MB 100B D, nr rejestracyjny LRY V393, spośród pracowników Urzędu Miasta w Dęblinie, w następującym składzie;

1) Marek Basaj - Przewodniczący Komisji
2) Stanisława Smolińska- Członek Komisji
3) Małgorzata Wojcik- Członek Komisji

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 07.33
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 07.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2010 r., godz. 07.33AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1000 razy.