Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 65/10

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 65/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 lipca 2010 r.


Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r.,

uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r.,

zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/10 z dnia 31 marca 2010 r.,

zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.,

uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIV/384/2010 z dnia 27 maja 2010 r.,

zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 36/10 z dnia 30
czerwca 2010 r.,

uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVII/397/2010 Dęblin z dnia 29
czerwca 2010 r.,

zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 49/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.,

uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVH/400/2010 z dnia 21 lipca 2010 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 58 102 zł do kwoty 46 774 147 zł, wg załącznika nr 2.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 58 102 zł do kwoty 46 832 249 zł, wg załącznika nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 46 832 249 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 08.53
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 08.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2010 r., godz. 08.53AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1012 razy.