Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 67/10

w sprawie skierowania do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana - Żwica w Dęblinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zarządzenie Nr 67/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 16 sierpnia 2010 r.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. póz. 717 ze zmianami), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) - zarządzam co następuje:

§ 1

W związku ze zgłoszeniem gotowości do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana - Żwica w Dęblinie przez Wykonawcę - firma BUDPLAN Sp. z o.o. w Warszawie, kieruję w/w projekt planu wraz z prognozą oddziaływania za środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 09.12
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 09.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2010 r., godz. 09.12AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1141 razy.