Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 68/10

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Dęblinie.

Zarządzenie Nr 68/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 23 sierpnia 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 36a ust. 1, 2 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Powierzam stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Dęblinie Pani Jadwidze Marzysz na okres pięciu lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 09.15
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 09.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2010 r., godz. 09.15AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1025 razy.