Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 69/10

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Dęblinie.

Zarządzenie Nr 69/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 23 sierpnia 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 36a ust. 1 i 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Powierzam stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Dęblinie Pani Zofii Mazurek na okres dwóch lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 09.20
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 07.09.2010 r., godz. 09.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2010 r., godz. 09.20AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 971 razy.