Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 63/10

W sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Zarządzenie Nr 63/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 lipca 2010 r.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz § 15 instrukcji kancelaryjnej, która stanowi załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. zl999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.), po porozumieniu z Archiwum Państwowym w Lublinie.

§ 1

Dokonuje się rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt, który stanowi załącznik Nr 4 do instrukcji kancelaryjnej będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.) o następujące symbole i hasła klasyfikacyjne w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 06.10.2010 r., godz. 12.59
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 06.10.2010 r., godz. 12.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.10.2010 r., godz. 12.59AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1002 razy.