Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr LXX/426/2010

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Uchwała Nr LXX/426/2010
Rady Miasta Dęblin
z dnia 28 października 2010 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 112 z dnia 30 września 2010 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 119 z dnia 12 października 2010 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLB 790-1/2010 z dnia 12 października 2010 r., pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/29g/BKU/10 z dnia 30 września 2010 r., umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a miastem Dęblin Nr 310/2010/D/OZ z dnia 7 października 2010 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/10 z dnia 31 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/10
z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIV/384/2010 z dnia 27 maja 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 36/10 z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVI/397/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 49/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVII/400/2010 z dnia 21 lipca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 65/10 z dnia 30 lipca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVIII/401/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 76/10 z dnia 10 września 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIX/417/2010 z dnia 28 września 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 92/10 z dnia 30 września 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 117 000 zł do kwoty 44 709 507 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 313 295 zł do kwoty 45 022 802 zł, wg załącznika nr 1.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 340 992 zł do kwoty 47 205 515 zł, wg załącznika nr 2.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 537 287 zł do kwoty 47 742 802 zł, wg załącznika nr 2.

5. Dochody po zmianach wynoszą 45 022 802 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 47 742 802 zł.

§ 2

Załączniki nr: 4, 5, 6, 7 i 9 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 04.11.2010 r., godz. 09.39
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 04.11.2010 r., godz. 09.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2010 r., godz. 09.39AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1353 razy.