Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 102/10

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zarządzenie Nr 102/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 października 2010 r.


Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz
§ 2 ust. 1 pkt. 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzam co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na terenie miasta Dęblin powołuję:

1) na koordynatora gminnego - Pana Radosława Gadulę,
2) na operatorów systemów informatycznych:
a) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 - Panią Katarzynę Gruszczyńską
b) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 - Panią Bożenę Nowak
c) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 - Panią Kamilę Kucharską
d) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 - Pana Radosława Poredę
e) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 - Panią Joannę Dudkowską
f) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 - Panią Justynę Ochotę
g) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 - Pana Mariusza Kulinę
h) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 - Panią Elżbietę Kowalik
i) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 - Panią Małgorzatę Wilk
j) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 - Pana Waldemara Strigla
k) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 - Panią Izabelę Pietruszewską
l) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 - Pana Krzysztofa Krasuskiego
m) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 - Pana Piotra Staręgę
n) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 - Pana Michała Dziubkę
o) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 - Panią Agnieszkę Chlaściak - Pietruszewską
p) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 - Pana Dariusza Działę

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 08.11.2010 r., godz. 09.02
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 08.11.2010 r., godz. 09.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2010 r., godz. 09.02AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 977 razy.