Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 84/10

w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin.

Zarządzenie Nr 84/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 16 września 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz § 6 ust 1 i 2 Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/ 299/2009 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 czerwca 2009 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do spraw nagród Burmistrza Miasta Dęblin w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród, dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin, z okazji Dnia Edukacji Narodowej w następującym składzie:

1. Grażyna Maziarek - z-ca Burmistrza Miasta Dęblin - przewodnicząca

2. Waldemar Chochowski - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Dęblin,

3. Czesław Matysek - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dęblin.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 08.52
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 08.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2010 r., godz. 08.52AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 973 razy.