Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 88/10

w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Dęblina i miejskich jednostkach organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 88/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 24 września 2010 r.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam w życie Kartę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Dęblina i miejskich jednostkach organizacyjnych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 09.10
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 09.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2010 r., godz. 09.10AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1037 razy.