Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 89/10

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 89/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 28 września 2010 r.


Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIX/417/2010 z dnia 28 września 2010 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Nr 6/10 z dnia 16 lutego 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się dochody budżetu na kwotę 44 827 707 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się wydatki dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 24 098 019 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Jednostek oświatowych w wysokości 17 644 148 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 09.15
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 09.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2010 r., godz. 09.15AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1515 razy.