Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 92/10

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 92/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 września 2010 r.


Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB 680-6/2010 z dnia 29 września 2010 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą. Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/10 z dnia 31 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIV/384/2010 z dnia 27 maja 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 36/10 z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVI/397/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 49/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVII/400/2010 z dnia 21 lipca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 65/10 z dnia 30 lipca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVIII/401/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 76/10 z dnia 10 września 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIX/417/2010 z dnia 28 września 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 200 zł do kwoty 44 826 507 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 153 715 zł do kwoty 47 393 992 zł, wg załącznika nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 152 515 zł do kwoty 47 546 507 zł, wg załącznika nr 2.

4. Dochody po zmianach wynoszą 44 826 507 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 47 546 507 zl.

§ 2

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 09.23
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 09.11.2010 r., godz. 09.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2010 r., godz. 09.23AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1527 razy.