Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 98/10

w sprawie zasad przyznawania dofinansowania zadań w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Dęblin

Zarządzenie Nr 98/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 15 października 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz §1 Uchwały Nr XIX/130/2007 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Dęblin, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam zasady przyznawania dofinansowania zadań w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Dęblin, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 17.11.2010 r., godz. 07.02
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 17.11.2010 r., godz. 07.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2010 r., godz. 07.02AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1479 razy.