Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 94/10

w sprawie przekazania kserokopiarki na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie

Zarządzenie Nr 94/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 września 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie, protokołem zdawczo - odbiorczym kserokopiarkę Nashuatec 3522 td na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków" 3. Aktualna wartość księgowa przekazywanego sprzętu wynosi 0 (słownie: zero) złotych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 08.30
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.11.2010 r., godz. 08.30AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 930 razy.