Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 95/10

w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dęblin w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 95/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 05 października 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury dnia 27 października 2002 r. - w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referendów (Dz. U. Nr 209, poz. 1781 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu dokonania oceny i brakowania dokumentów stanowiących depozyt Burmistrza Miasta z wyborów uzupełniających do Rady Miasta przeprowadzonych w dniu 29.04.2009 r. oraz w dniu 06.12.2009 r. powołuję komisję w składzie:

1) Marek Basaj - przewodniczący komisji,
2) Stanisława Smolińska - członek komisji,
3) Halina Kalbarczyk - członek komisji.

§ 2

Komisja sporządzi protokół oceny oraz spis zdawczo - odbiorczy dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia i przekaże Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie do dnia 15 października 2010 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 08.33
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 08.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.11.2010 r., godz. 08.33AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 992 razy.