Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 96/10

w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana - Żwica w Dęblinie

Zarządzenie Nr 96/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 15 października 2010 r.


Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zmianami) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 7 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) - zarządzam co następuje:

§ 1

W wyniku wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana - Żwica w Dęblinie, do w/w projektu uwagi nie wpłynęły.

§ 2

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu w/w planu, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 08.38
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 08.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.11.2010 r., godz. 08.38AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 981 razy.