Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 101/10

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 101/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 października 2010 r.


Na podstawie art. 257 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 129 z dnia 25 października 2010 r., decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 133 z dnia 27 października 2010 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/10 z dnia 31 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIV/384/2010 z dnia 27 maja 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 36/10 z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVI/397/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 49/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVII/400/2010 z dnia 21 lipca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 65/10 z dnia 30 lipca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVIII/401/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 76/10 z dnia 10 września 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIX/417/2010 z dnia 28 września 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 92/10 z dnia 30 września 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXX/426/2010 z dnia 28 października 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 42 051 zł do kwoty 45 064 853 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 102 691 zł do kwoty 47 640 111 zł, wg załącznika nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 144 742 zł do kwoty 47 784 853 zł, wg załącznika nr 2.

4. Dochody po zmianach wynoszą 45 064 853 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 47 784 853 zl.

§ 2

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 09.14
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 09.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.11.2010 r., godz. 09.14AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1007 razy.