Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 101B/10

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Zarządzenie Nr 101B/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 października 2010 roku


Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 101/10 z dnia 29 października 2010 r., postanawia się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza nr 5/10 z dnia 16 lutego 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Dęblin na 2010 rok na kwotę 4 058 437 zł, według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się plan finansowy wydatków z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Dęblin na 2010 rok na kwotę 4 058 437 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 10.03
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.11.2010 r., godz. 10.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.11.2010 r., godz. 10.03AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1062 razy.