Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 114/10

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2010 roku dla pracowników Urzędu Miasta w Dęblinie.

Zarządzenie Nr 114/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 14 grudnia 2010 roku


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 130 § 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1

Dla pracowników Urzędu Miasta w Dęblinie wyznaczam dzień 24 grudnia 2010 roku dniem wolnym od pracy za dzień 25 grudnia 2010 roku.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Miasta w Dęblinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 14.12.2010 r., godz. 11.38
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 14.12.2010 r., godz. 11.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.12.2010 r., godz. 11.38AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 990 razy.