Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Uchwała Nr III/7/2010

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2010 rok.

Uchwała Nr III/7/2010
Rady Miasta Dęblin
z dnia 16 grudnia 2010 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwały Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego nr 5 z dnia 15 listopada 2010 r., pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 r., pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/72g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 r., Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIX/350/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2010 rok, zmienionej uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LX/361/2010 z dnia 4 marca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXI/366/2010 z dnia 30 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 19/10 z dnia 31 marca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 28/10
z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIV/384/2010 z dnia 27 maja 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 36/10 z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVI/397/2010
z dnia 29 czerwca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 49/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVII/400/2010 z dnia 21 lipca 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 65/10
z dnia 30 lipca 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXVIII/401/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 76/10 z dnia 10 września 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXIX/417/2010
z dnia 28 września 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 92/10 z dnia 30 września 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXX/426/2010 z dnia 28 października 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 101/10
z dnia 29 października 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr LXXI/433/2010 z dnia 10 listopada 2010 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 109/10 z dnia 29 listopada 2010 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr II/3/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5 000 zł do kwoty 43 290 959 zł, wg załącznika nr 1.

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 500 900 zł do kwoty 44 791 859 zł, wg załącznika nr 1.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 283 502 zł do kwoty 47 820 351 zł, wg załącznika nr 2.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 455 396 zł do kwoty 48 275 747 zł, wg załącznika nr 2.

5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 324 006 zł do kwoty 6 663 888 zł, wg załącznika nr 3.

6. Dochody po zmianach wynoszą 44 791 859 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 48 275 747 zł. Przychody po zmianach wynoszą 6 663 888 zł.

§ 2

Załączniki nr: 3, 4, 5, 6 i 9 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, to jest z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 22.12.2010 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 22.12.2010 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.12.2010 r., godz. 10.29AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1518 razy.