Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

2011 rok


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/2011

  w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska o/Lublin.

 • Zarządzenie Nr 2/2011

  w sprawie ustalenia cen sprzedaży grobowców na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 3.2011

  w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia.

 • Zarządzenie Nr 4/2011

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 5/2011

  określające sposób dokumentowania ilości dostarczonej wody przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie dla taryfowej grupy odbiorców ZW-GD

 • Zarządzenie Nr 6/2011

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w Dęblinie".

 • Zarządzenie Nr 7/2011

  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz instrukcji archiwalnej.

 • Zarządzenie Nr 8/2011

  w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 • Zarządzenie Nr 10/2011

  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 11/2011

  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 12/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 13/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 14/2011

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Dęblin, przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

 • Zarządzenie Nr 15/2011

  w sprawie naboru do rady nadzorczej.

 • Zarządzenie Nr 16/2011

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2010 r.

 • Zarządzenie Nr 17/2011

  w sprawie zakazu palenia na terenie Urzędu Miasta w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 18/2011

  w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych

 • Zarządzenie Nr 19/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 20/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 21/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 22/2011

  w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku.

 • Zarządzenie Nr 23/2011

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 24/2011

  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 113/10 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 9 grudnia 2010 r.

 • Zarządzenie Nr 25.2011

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 26/2011

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku

 • Zarządzenie Nr 27/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 28/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 29/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 30/2011

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dęblinie Osiedle Wiślana 41.

 • Zarządzenie Nr 31/2011

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego (licytację) na sprzedaż działki nr 75 położonej w Dęblinie przy ul. Wiejskiej

 • Zarządzenie Nr 32/2011

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 4080/33 położonej w Dęblinie przy ulicy Generała Kowalskiego.

 • Zarządzenie Nr 33/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 34/2011

  w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 35/2011

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego ustnego przetargu (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Dęblinie przy ulicy Modrzyckiej

 • Zarządzenie Nr 36/2011

  w sprawie rozpatrzenia złożonych wniosków do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Dęblinie, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XI/62/2007 Rady Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 37/2011

  w sprawie rozpatrzenia złożonych wniosków do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/402/2010 Rady Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 38/2011

  w sprawie rozpatrzenia złożonych wniosków do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum I, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/403/2010 Rady Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 39/2011

  w sprawie rozpatrzenia złożonych wniosków do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum II - część I, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/404/2010 Rady Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 40/2011

  w sprawie rozpatrzenia złożonych wniosków do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Lipowa VI w Dęblinie, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/405/2010 Rady Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 41/2011

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 42/2011

  w sprawie komunalizacji działek nr 4080/20 i nr 4080/21 przy ulicy Wąskiej w Dęblinie, na rzecz Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 43/2011

  w sprawie powołania komisji do brakowania materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową.

 • Zarządzenie Nr 44/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 45/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 46/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 47/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 48/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 49/2011

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 50/2011

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • Zarządzenie Nr 51/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 52/2011

  w sprawie zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 53/2011

  w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miasta Dęblin oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

 • Zarządzenie Nr 54/2011

  w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych.

 • Zarządzenie Nr 55/2011

  w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową.

 • Zarządzenie Nr 56/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 57/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 58/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 59/2011

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 60/2011

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 61/2011

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 62/2011

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 63/2011

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 64/2011

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 65/2011

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 66/2011

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 67/2011

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 68/2011

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 69/2011

  w sprawie przekazania sprzętu komputerowego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 70/2011

  w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy poza miejscowością do celów służbowych.

 • Zarządzenie Nr 71/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 72/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 73/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 74/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 75/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 76/2011

  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2011 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.

 • Zarządzenie Nr 77.2011

  w sprawie przekazania sprzętu komputerowego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 78/2011

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 79/2011

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego ustnego przetargu (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonej w Dęblinie przy ulicy Podwale

 • Zarządzenie Nr 80/2011

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w skład której wchodzą działki nr 2800/7, nr 2801/4 i nr 2840/6 położonej w Dęblinie przy ulicy Stężyckiej

 • Zarządzenie Nr 81/2011

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie

 • Zarządzenie Nr 82/2011

  w sprawie powołania zespołu do spraw indywidualizacji nauczania i wychowania dla sześciu szkół podstawowych z terenu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 83/2011

  w sprawie określenia zasad udzielania w 2011 roku dotacji państwowym instytucjom kultury na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury

 • Zarządzenie Nr 84/2011

  w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 85/2011

  w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu w Rykach zarządzania drogą powiatową Nr 1442L oraz włączeniami dróg gminnych do dróg powiatowych Nr 1440L i Nr 1441L, w celu realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Centrum Miasta wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych".

 • Zarządzenie Nr 86/2011

  w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów budynków i lokali Miasta Dęblin na rok 2011.

 • Zarządzenie Nr 87/2011

  w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

 • Zarządzenie Nr 88/2011

  w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i kryteria przyznawania dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 89/2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na rok 2011.

 • Zarządzenie Nr 90/2011

  w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej

 • Zarządzenie Nr 91/2011

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Mieście Dęblin".

 • Zarządzenie Nr 92/2011

  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 93/2011

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dęblinie Osiedle Wiślana 13.

 • Zarządzenie Nr 94/2011

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddawanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 95.2011

  w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 • Zarządzenie Nr 96.2011

  w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

 • Zarządzenie Nr 97.2011

  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 • Zarządzenie Nr 98/2011

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddawanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 99.2011

  w sprawie powołania komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II

 • Zarządzenie Nr 100.2011

  w sprawie powołania Komisji do spraw Nagród Burmistrza Miasta Dęblin

 • Zarządzenie Nr 101.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok

 • Zarządzenie Nr 102.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 103.2011

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 104.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 105.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 106.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 107.2011

  w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 108.2011

  w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 109.2011

  w sprawie ogłoszenia przetargu na oddawanie w najem wolnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 110.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 111.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 112.2011

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał ludzki "Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego".

 • Zarządzenie Nr 113.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 114.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 115.2011

  w sprawie ustalenia stawek czynszu na terenie Miasta Dęblin za lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

 • Zarządzenie Nr 116.2011

  w sprawie przekazania sprzętu komputerowego na rzecz Klubu Sportowego "Czarni" Dęblin.

 • Zarządzenie Nr 117.2011

  w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dęblinie Osiedle Wiślana 13.

 • Zarządzenie Nr 118.2011

  w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Dęblin na 2012 rok

 • Zarządzenie Nr 119.2011

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 • Zarządzenie Nr 120.2011

  w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 121.2011

  w sprawie weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 • Zarządzenie Nr 122.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 123.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 124.2011

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • Zarządzenie Nr 125.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 126.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na rok 2011.

 • Zarządzenie Nr 127.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 128.2011

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Zarządzenie Nr 129.2011

  w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2012 roku.

 • Zarządzenie Nr 130.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 131.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 132.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 133.2011

  w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Zarządzenie Nr 134.2011

  w sprawie ustalenia planu kont dla Miasta Dęblin i Urzędu Miasta Dęblin dla Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego "Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych".

 • Zarządzenie Nr 135.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 136.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 137.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2011 rok.

 • Zarządzenie Nr 138.2011

  w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

 • Zarządzenie Nr 139.2011

  w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki Urzędu Miasta Dęblin na 2012 rok.

 • Zarządzenie Nr 140.2011

  w sprawie przekazania sprzętu komputerowego na rzecz Dęblińskiego Integracyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "DISON"

 • Zarządzenie Nr 141.2011

  w sprawie przekazania sprzętu komputerowego na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Miejskie w Dęblinie.

 • Zarządzenie Nr 142.2011

  w sprawie przekazania sprzętu komputerowego na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - Koło Nr 7 w Dęblinie.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 12.01.2011 r., godz. 08.12
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 12.01.2011 r., godz. 08.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2011 r., godz. 08.12AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5670 razy.