Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Zarządzenie Nr 115/10

w sprawie powołania komisji ds. dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe

Zarządzenie Nr 115/10
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 16 grudnia 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz § 4 wytycznych w sprawie przyznawania dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe stanowiących załącznik do Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/10 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 2 marca 2010 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do spraw dopłat do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, zgodnie z potrzebami szkoły, w następującym składzie:

1. Czesław Matysek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący,

2. Małgorzata Piechota - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Dęblin,

3. Waldemar Jakubik - przedstawiciel wytypowany przez dyrektorów szkół,

4. Władysław Sołopa - Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Dęblinie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 07.55
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 18.01.2011 r., godz. 07.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2011 r., godz. 07.55AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1002 razy.